Stormfall: Rise ของ Balur

2016/05/27
Stormfall: Rise ของ Balur

Stormfall: Rise ของ Balur - เกมฟรีสำหรับ Android ทำในรูปแบบของกลยุทธ์แพลตฟอร์มหลายคนซึ่งจะนำคุณเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการในยุคกลาง ในเรื่องเป็นจำนวนมากอ้างสิทธิในราชบัลลังก์ปะทะกันในการต่อสู้ไร้ความปรานีหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิ Shtormfoll งานของคุณ - การสร้างปราสาทเข้มแข็ง