รถไฟ Tracky

2016/07/24
รถไฟ Tracky

Tracky รถไฟ - เกมแอ็คชั่นสำหรับแพลตฟอร์ม Android จากนักพัฒนาชนแล็บ จำกัด ตระหนักในการวิ่งประเภทในที่ที่คุณต้องวางรางเพื่อที่เขาจะขับรถผู้โดยสารรถไฟ อันตรายคือการที่คุณจะได้รับการวางรางในด้านหน้าของรถไฟซึ่งในช่วงเวลาใดอาจแซงคุณ

รถไฟขนส่งจำลอง

2016/06/14
รถไฟขนส่งจำลอง

จำลองการขนส่ง - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ในที่ที่คุณกลายเป็นคนขับรถไฟและไปในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆของโลก, การส่งมอบสินค้าและผู้โดยสารรถไฟ โดยการควบคุมเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพคุณจะเยี่ยมชมสถานที่ที่แตกต่างกัน: นั่งพร้อมทะเลข้ามทะเลทรายร้อน