ฟาร์มแก้ไข Simulator 2014

2014/10/31
  ฟาร์มแก้ไข Simulator 2014

ฟาร์มแก้ไข Simulator 2014 - จำลองตลกใน Android แบบจำลองที่ดีอยู่เสมอที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาใกล้เกมความรู้สึกที่แท้จริง ในการจำลองแรกซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จ