ดาวน์โหลด รถบัส บน Android

โรงเรียนสร้างสรรค์ไดรฟ์รถบัส - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ในที่ที่คุณสามารถเป็นคนขับมืออาชีพของรถโรงเรียนถือนักเรียน คุณจะใช้จ่ายเส้นทางรถประจำทางของถนนในเมืองและถนนประเทศหยุดที่สถานที่ที่กำหนดซึ่งผู้โดยสารจะได้รับการออกรถในขณะที่คนอื่น ๆ ได้รับการติดยาเสพติด

คู่มือจริงจำลองรถบัส 3D - จำลองที่ดีบน Android ในที่ที่คุณจะจัดการรถบัสขนาดใหญ่ ไปคุณจะมีความหลากหลายของถนนที่วุ่นวายของเมืองโดยไม่ได้รับเป็นอุบัติเหตุ ได้รับทักษะการขับรถและความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของเกมคู่มือจริงจำลองรถบัส 3 มิติของคุณ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย