จักรยาน 3D ต้นแบบ

2016/08/03
จักรยาน 3D ต้นแบบ

จักรยานต้นแบบ 3D - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ในที่ที่คุณจะสามารถที่จะมีส่วนร่วมในที่น่าตื่นเต้นวิบากบนเส้นทางที่ท้าทายความหลากหลายของอุปสรรคที่มี ในกีฬาจักรยานของคุณสามารถดำเนินการเทคนิคที่ซับซ้อน - กระโดดขึ้นไปบนแพลตฟอร์มการเคลื่อนย้ายและคงที่หรือพุ่งผ่านสะพานแคบ