เห็นเหล็ก

2012/03/05
  เห็นเหล็ก เห็นเหล็ก - งานหลักของเกม - จะฆ่าทุกคนที่ได้รับในทาง!