ดาวน์โหลด ยาผู้จัดการ บน Android

หัวใจของยา: เวลาในการรักษา - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ในที่ที่คุณสามารถลองตัวเองในบทบาทของแพทย์ช่วยชีวิตของผู้ป่วยและกำหนดให้การรักษาที่เหมาะสม

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย