หัวใจของยา: เวลาในการรักษา

2016/06/30
หัวใจของยา: เวลาในการรักษา

หัวใจของยา: เวลาในการรักษา - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ในที่ที่คุณสามารถลองตัวเองในบทบาทของแพทย์ช่วยชีวิตของผู้ป่วยและกำหนดให้การรักษาที่เหมาะสม