3d การแข่งขัน: ความสับสนวุ่นวายในเมือง

2015/08/29
3d การแข่งขัน: ความสับสนวุ่นวายในเมือง

3d การแข่งขัน: ความสับสนวุ่นวายในเมือง - เกมแพลตฟอร์มสำหรับ Android จากนักพัฒนา NextGenerationgGames ซึ่งขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมในการแข่งขันซึ่งนักพัฒนาไม่ได้เป็นครั้งแรก มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าเกมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้าง Ordinaries และมีข้อบกพร่องที่สำคัญแม้ว่ามันจะดูดี