มาร์ทโฟน LG Nexus 5 จะสามารถใช้ได้ใน 6 สีมากขึ้น

2014/02/07
  มาร์ทโฟน LG Nexus 5 จะสามารถใช้ได้ใน 6 สีมากขึ้น

มาร์ทโฟน LG Nexus 5 จะสามารถใช้ได้ใน 6 สีอื่น ๆ -

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่มาจากแอลจี ตัดสินโดย
รอบ
LG และ
Google ไม่ได้
ออกจาก
ว่า
ความคิดซึ่งนำ
คงจะ
เพิ่มขึ้นในการขายของมาร์ทโฟนแอลจี
Nexus 5
...