หนึ่งร้อยวิธี

2016/07/16
หนึ่งร้อยวิธี

หนึ่งร้อยวิธี - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งจะทำให้คุณต้องคิดกล่องจะได้รับผ่านระดับที่ซับซ้อนยากซึ่งในเกมมากกว่าร้อยและนำลูกไปถึงเส้นชัย ความท้าทายในหน้าของคุณไม่ได้มาจากง่ายเพราะในแต่ละระดับที่คุณจะได้พบกับอันตรายมากมายอุปสรรคและกับดัก