Apestorm: กล้วยเต็ม

2016/05/31
Apestorm: กล้วยเต็ม

Apestorm: กล้วยเต็ม - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ที่คุณมีการดำเนินการภารกิจอันสูงส่งที่จะบันทึกโลกจากคนที่ทำลายธรรมชาติที่รายล้อม ลิงขโมยเรือเหาะขนาดใหญ่ที่ดีซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีระเบิดที่มีประสิทธิภาพ งานของคุณ - เพื่อช่วยให้ลิงซึ่งคุณจะทำงานเรือเหาะและผู้บังคับบัญชาลูกเรือ