ดาวน์โหลด ฟาร์มการจัดการการจัดการ บน Android

Big Farm: Story เป็นเกมที่สงบและสงบสุขสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งเสนอให้ทำตัวเป็นตัวละคร - ลูกสาวของชาวนาที่ทำงานด้านเกษตรกรรมข้ามฟาร์มทำภารกิจต่างๆและพัฒนาโลกรอบตัว ดังนั้นฟาร์มซึ่งตัวละครตกอยู่รอดชีวิตจากพายุ แต่เก็บและแยกทรัพยากร

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย