ดาวน์โหลด ฟองปริศนา บน Android

การผจญภัยฟอง - เกมแพลตฟอร์มสำหรับ Android ในที่ที่คุณคาดหวังว่าการเดินทางไปยังประเทศขนมที่คุณจะต้องเป็นอิสระตัวเอกเพื่อนของคุณเป่าฟองอากาศจำนวนมากหลายสี เป่าฟองต้องเพื่อให้เป็นไปในรูปแบบกลุ่มของสามหรือมากกว่าฟองที่มีสีเดียวกัน

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย