เทสลาสงคราม 2

2015/03/09
  เทสลาสงคราม 2

เทสลาสงคราม 2 - เกมแพลตฟอร์มสำหรับ Android ที่คุณต้องปกป้องฐานของคุณจากผู้รุกรานพื้นที่ที่ต้องการจะใช้เวลามากกว่าโลกของคุณ เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูจะช่วยให้หอเทสลาที่ใช้ไฟฟ้าช็อลำแสงเลเซอร์และอาวุธเทคโนโลยีอื่น ๆ การโจมตีพิเศษเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์