พ็อกเก็ตพอนด์ 2

2015/10/13
พ็อกเก็ตพอนด์ 2

พ็อกเก็ตพอนด์ 2 - เกม - จำลองพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับแพลตฟอร์ม Android จากนักพัฒนา TriggerWave ซึ่งจะช่วยให้คุณได้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเสมือนของคุณเองมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็