ดาวน์โหลด พินบอลผีดิบ บน Android

ผีดิบชน Pinball - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งมีการทำความสะอาดโลกของเราจากซอมบี้โดยใช้ลูกโป่ง ในขณะที่มันมักจะเกิดขึ้นในการเล่นเกม, แผ่นดินของเราได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการที่ทุกชีวิตได้กลายเป็นตายเดิน - ซอมบี้ เพียงคุณเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่และคุณได้รับมอบหมายภารกิจอันสูงส่ง

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย