Ghostbusters ™ผิดพลาด

2014/11/17
  Ghostbusters ™ผิดพลาด

Ghostbusters ผิดพลาด - « Ghostbusters "- ภาพยนตร์ขึ้นอยู่กับเกมที่สร้างความ Android ซึ่งใช้ดนตรีและเสียง, นักแสดงและภาพพื้นหลังที่นำมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ถ้าคุณดูหนังแล้วคุณจะมีความคุ้นเคยมากขึ้น