ดาวน์โหลด พิกเซลโลก บน Android

การอยู่รอดออนไลน์: สงครามที่เกาะ - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งจะนำคุณเข้าสู่ที่ตั้งของเกาะที่สวยงามในเขตร้อนที่ทุกขั้นตอนที่คุณรอคอยสำหรับอันตราย คุณจะต้องอยู่รอดบนเกาะที่สวยงามนี้ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามหลายคนโดยใช้อาวุธต่าง ๆ เช่นปืนพก, ปืนลูกซอง, ปืนกลและแม้กระทั่งขวาน

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย