โจมตีกระสุนโลหะ

2016/05/15
โจมตีกระสุนโลหะ

โลหะโจมตีกระสุน - เกมสำหรับหุ่นยนต์แพลตฟอร์มตระหนักในรูปแบบของทาวเวอร์กลาโหมที่คุณจะต้องไม่เพียง แต่เพื่อปกป้องทรัพย์สินของพวกเขา แต่ยังจะทำลายฐานศัตรู การป้องกันเกม Metal Slug, ผลสืบเนื่องไปที่มันจะได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่ผ่านมาโดยวิธีการที่ชุดของโลหะเกมกระสุนปรากฏในปี 1996