ประกาศถัดไป

2013/10/28
  ประกาศถัดไป

ประกาศถัดไป - ปลั๊กอินที่ดีสำหรับการเปิดตัวถัดไป 3D สำหรับ Android ซึ่งเป็นความสามารถที่จะแสดงให้ทุกสายที่ไม่ได้รับ SMS ยังไม่ได้อ่าน - ข้อความ Gmail ปลั๊กอินนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัว 3 มิติจะช่วยให้คุณจะรู้ทุกสายที่ไม่ได้, SMS ยังไม่ได้อ่าน - ข้อความ Gmail