ดาวน์โหลด ปลั๊กอินวิดเจ็ต บน Android

เครื่องมือนาฬิกาถัดไป - เย็นมาก นาฬิกา 3D ใน vi สดใสเดอ วิดเจ็ต ได้รับการพัฒนา พิเศษ สำหรับตัวถัดไปในแพลตฟอร์ม Android

ยังไม่มีข้อความที่ เพลงต่อ Widget - ปลั๊กอินอื่น ๆ ดีมากและแตกต่างจากก่อนที่จะ ได้รับมอบหมายให้ เปิดถัดไปสำหรับอุปกรณ์ Android Bright เล่นองค์ประกอบภาพจะตอบสนองแม้ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย