เครื่องมือนาฬิกาถัดไป

2013/09/21
  เครื่องมือนาฬิกาถัดไป

เครื่องมือนาฬิกาถัดไป - เย็นมาก
นาฬิกา 3D
ใน
vi
สดใสเดอ
วิดเจ็ต
ได้รับการพัฒนา
พิเศษ
สำหรับตัวถัดไปในแพลตฟอร์ม Android

Widget เพลงถัดไป

2013/09/20
  Widget เพลงถัดไป

ยังไม่มีข้อความที่
เพลงต่อ
Widget
- ปลั๊กอินอื่น ๆ ดีมากและแตกต่างจากก่อนที่จะ
ได้รับมอบหมายให้
เปิดถัดไปสำหรับอุปกรณ์ Android Bright เล่นองค์ประกอบภาพจะตอบสนองแม้ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด