ดาวน์โหลด ปริศนาเควสลอจิก บน Android

ปรารถนา - เกมส์สำหรับแพลตฟอร์ม Android โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ฝรั่งเศส Sylvain Seccia ที่ทำในรูปแบบของการแสวงหา รูปแบบของเกมที่มีความสำคัญมากเนื่องจาก ridicules ความชั่วร้ายที่ทำให้เสียใจสังคมซึ่งจะทำให้เกมที่เหมาะสมมากและค่อนข้างยากที่จะเข้าใจ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย