ดาวน์โหลด ปริศนากับฟิสิกส์จริงตรรกะ บน Android

Couch Installation Service  เป็นเกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งคุณจะต้องจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆบนถนนและในสถานที่ในสถานที่ที่มีการทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้าด้วยสีที่กำหนดซึ่งกำหนดไว้ในระดับของแต่ละรายการ นอกจากนี้ม้านั่งหรือโซฟาจะต้องหันไปในทิศทางที่ต้องการ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย