ดาวน์โหลด ปริศนา match3 บน Android

Languinis: ตรงและสะกด - เกมของ "สามในแถว" สำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งขอเชิญทุกท่านที่จะเดินทางไปยังเกาะที่น่าสนใจที่คุณจะปล่อยคนในท้องถิ่นที่สนุกที่สุดจากการปกครองของเทพชั่วร้าย การทำเช่นนี้สลับอัญมณีที่มีสีสันที่คุณต้องการที่จะสร้างชุดของ 3

เพชร Crusher ฟรี - เกมอย่างไม่น่าเชื่อใน Android ซึ่งจะชะลอการคุณในการเต็มรูปแบบ ใช่ต้องระวังเพราะเป็นเกมที่เสพติดเพื่อที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกตัวออกมา บ้านเป้าหมายของคุณ - เพื่อขจัดเพชรในโหมดเกมที่แตกต่างกันและความเสี่ยงที่จะทำลายสถิติ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย