ยึดเสียงดังกราว

2012/04/01
  ยึดเสียงดังกราว ยึดเสียงดังกราว - ชอบดูตลกและบอทเพื่อให้พวกเขาสามารถทำ Boy, นอกรีต เพียงแตะที่หน้าจอด้วยนิ้วของคุณและทำให้เสียงดังกราวลำเลียงสั่น ธปท. แต่ต้องระวังไม่ให้เป็นอันตรายต่อสถานประกอบการที่ไม่ใช่เอกชน