ดาวน์โหลด นินจาเชือกข้าม บน Android

ยู Ninja Plus - รู้สึกนินจาที่ถูกที่สุดที่สามารถควบคุมส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาทุก เขาสามารถข้ามไปทำงานเกือบบินรวมทั้งดำเนินการค้นหาใด ๆ แต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมเกี่ยวกับการดำเนินการของภารกิจ
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย