ดาวน์โหลด นาวิเกเตอร์แผนที่แผนที่ออฟไลน์ บน Android

MAPS.ME - โปรแกรมฟรี maps.me เวอร์ชันเต็มที่มีรายละเอียดของแผนที่ 345 ประเทศและทำงานได้ทุกที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บนบัตรไม่ได้เป็นเพียงเมือง แต่ยังหมู่บ้านและเมืองที่มีถนนลูกรังเช่นเดียวกับร้านอาหารและร้านอาหารสถานีบริการน้ำมันและสถานที่ท่องเที่ยว

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย