ดาวน์โหลด นักกีฬายิง บน Android

TERMINATOR GENISYS REVOLUTION - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android นักพัฒนาในการสำรวจ GLU ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการส่งเสริมการขายสำหรับโปรโมชั่นของภาพยนตร์ชุดที่ห้าในการก่อการร้าย Terminator ซึ่งปฐมทัศน์โลกที่จะเกิดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย