การต่อสู้ทางอากาศ

2016/07/15
การต่อสู้ทางอากาศ

การต่อสู้ทางอากาศ - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งจะนำคุณไปสู่เหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่สอง ตัวละครของคุณ - ลูกศรบนกระดานของเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่สำหรับการยิงลงศัตรูสู้ เครื่องบินทิ้งระเบิดงาน - ระเบิดเป้าหมายทางทหารที่อยู่ด้านหลังของศัตรูทำให้ทางของเขาไปแนวหน้า