ดาวน์โหลด นักกีฬาทหาร บน Android

วันแห่งชัยชนะ - ตัวเอกถูกส่งไปยังศูนย์กลางของเหตุการณ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองหัวของเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ปรารถนา - เพื่อกลับไปยังสำนักงานใหญ่และกรอกใบหน้าให้กับบุคคลที่โพสต์ที่นี่

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย