วันแห่งชัยชนะ

2012/05/04
  วันแห่งชัยชนะ วันแห่งชัยชนะ - ตัวเอกถูกส่งไปยังศูนย์กลางของเหตุการณ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองหัวของเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ปรารถนา - เพื่อกลับไปยังสำนักงานใหญ่และกรอกใบหน้าให้กับบุคคลที่โพสต์ที่นี่