ทาวเวอร์กรุงเทพฯ Bloxx ใหม่

2012/06/03
  ทาวเวอร์กรุงเทพฯ Bloxx ใหม่

เกมนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั้งหมด รูปแบบที่แตกต่างกันของมันอยู่บนแพลตฟอร์มทั้งหมดและตอนนี้ได้ตอบสนองความ Tower Bloxx ใน Android