SMS-BOX: ขอแสดงความยินดี (ฟรี)

2015/03/26
  SMS-BOX: ขอแสดงความยินดี (ฟรี)

BOX SMS - app ที่ดีสำหรับ Android ด้วยซึ่งสามารถแสดงความยินดีกับเพื่อน, ครอบครัว, เพื่อนร่วมงานที่มีวันหยุดใด ๆ คุณยังไม่ได้แข็งแกร่งมากในรูปแบบจดหมาย? ชั่งหัวมัน โปรแกรมนี้มีการเก็บรวบรวมกว่า 800 ขอแสดงความยินดีที่แตกต่างกันอาสาสมัครและอย่างมีนัยสำคัญไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต