เส้นชีวิต: Whiteout

2016/07/08
เส้นชีวิต: Whiteout

เส้นชีวิต: Whiteout - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android, ส่วนต่อไปของโครงการจากนักพัฒนาเกมนาที LLC ส่วนที่ไม่ได้เชื่อมต่อเค้า แต่อย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นบนหลักการของ