ดาวน์โหลด ดริฟท์รถ บน Android

ดริฟท์บ้า - เกมที่ดีสำหรับ Android ซึ่งคุณสามารถควบคุมรถแข่งแข่งในถิ่นทุรกันดารกับพวงของสิ่งกีดขวาง, หิน, ก้อนหิน ดริฟท์ในเส้นทางเหล่านี้ไปสู่​​การเปลี่ยนชันดริฟท์ในการหลีกเลี่ยงการชน งานของคุณคือการได้รับไปยังเส้นชัยยังมีชีวิตอยู่

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย