ยิงนก

2012/04/03
  ยิงนก ยิงนก - เปิดฤดูกาลเมื่อนกสัตว์ขนาดเล็กพร้อมกับเกมในหุ่นยนต์! ยิงลงนกในเที่ยวบินที่จะทำได้ด้วยความช่วยเหลือของห้องพักพิเศษด้วยหน้าไม้ งานหลักของคุณมีความถูกต้องและเคาะลงจำนวนสูงสุดของนก

Sniper II ฝึกอบรมค่าย

2012/03/01
  Sniper II ฝึกอบรมค่าย การฝึกอบรมโครงการค่ายความ Sniper II - เกมบนพื้นฐานของการนัดหยุดงานเคาน์เตอร์ในแกลเลอรี่ถ่ายภาพ