ดาวน์โหลด ช่วง บน Android

ยิงนก - เปิดฤดูกาลเมื่อนกสัตว์ขนาดเล็กพร้อมกับเกมในหุ่นยนต์! ยิงลงนกในเที่ยวบินที่จะทำได้ด้วยความช่วยเหลือของห้องพักพิเศษด้วยหน้าไม้ งานหลักของคุณมีความถูกต้องและเคาะลงจำนวนสูงสุดของนก
การฝึกอบรมโครงการค่ายความ Sniper II - เกมบนพื้นฐานของการนัดหยุดงานเคาน์เตอร์ในแกลเลอรี่ถ่ายภาพ
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย