BZRK

2012/03/19
  BZRK BZRK - ประหยัดมนุษย์จากความตาย! ในมนุษย์สองจุลินทรีย์ บางคนก็กำลังพยายามที่จะทำลายระบบที่สำคัญของชีวิตขณะที่คนอื่นบันทึกไว้และทำลายเชื้อโรคร้าย ศูนย์ช่วยเหลือจุลชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเอาชนะศัตรูของพวกเขา