ดาวน์โหลด จุลินทรีย์ บน Android

BZRK - ประหยัดมนุษย์จากความตาย! ในมนุษย์สองจุลินทรีย์ บางคนก็กำลังพยายามที่จะทำลายระบบที่สำคัญของชีวิตขณะที่คนอื่นบันทึกไว้และทำลายเชื้อโรคร้าย ศูนย์ช่วยเหลือจุลชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเอาชนะศัตรูของพวกเขา
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย