ดาวน์โหลด ฆ่าเวลา บน Android

คดเคี้ยวไปมาไม่มีที่สิ้นสุด - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งต้องให้ความสนใจและการตอบสนองที่เพียงพอของคุณเพราะคุณจะต้องขี่เท่าที่เป็นไปตามถนนที่คดเคี้ยวไม่มีที่สิ้นสุดและชามขนาดเล็ก เพื่อที่จะไม่ตกอยู่ในนรกไม่มีที่สิ้นสุด, คุณต้องใช้เวลาในการหมุนซึ่งต้องตอบสนองและ

Bunsters - Banstery - คุณสามารถกลายเป็นตัวละครหลักของเกมบน Android การทำเช่นนี้จะมีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ขยายในการปรับปรุงในแต่ละครั้งและพิมพ์ครั้งแรกที่ 400 จุด หากคุณสามารถใช้รางวัลยอดส่งภาพของคุณชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณพบที่น่าสนใจและมีประโยชน์

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย