ดาวน์โหลด ค้นหาวัตถุ บน Android

บ้าน: หนี - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ที่ทำในรูปแบบของปริศนาในที่ที่คุณจะได้พบกับเพื่อนหญิงในบ้านในประเทศที่มีขนาดใหญ่ การดำเนินการนี​​้คุณต้องตรรกะในการตรวจสอบห้องพักหลายห้องให้เปิดปิดประตูหารายการที่อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะหาต่อสู้และพ่ายแพ้มอนสเตอร์

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย