Yandeks.Gorod

2014/09/04
  Yandeks.Gorod

Yandeks.Gorod - ที่จำเป็นและเพียงแค่โปรแกรมที่เหมาะสำหรับ Android ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ดีขึ้นของแผนที่ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วของ Yandex ผู้ใช้หลายคนทั่วโลกและมีจำนวนมากของปี เมื่อคุณมีโอกาสที่จะใช้ความคิดเห็นของคนจริง