พจนานุกรม ABBYY Lingvo

2012/09/26
  พจนานุกรม ABBYY Lingvo

ABBYY Lingvo พจนานุกรมหนึ่งพจนานุกรมออฟไลน์ samyhpopulyarnyh สำหรับอุปกรณ์มือถือบนแพลตฟอร์ม Android โดยไม่ต้องป้อนโปรแกรม interenet อย่างง่ายดายและรวดเร็วให้แปลที่ถูกต้องของคำและวลี