ภาพรวมของมาร์ทโฟนอยู่บนพื้นฐานของเทอร์โบ X1

2014/02/13
  ภาพรวมของมาร์ทโฟนอยู่บนพื้นฐานของเทอร์โบ X1

ภาพรวมของมาร์ทโฟนอยู่บนพื้นฐานของเทอร์โบ X1
- พบแล้ว
แบรนด์รัสเซียของอุปกรณ์ที่ใช้ Android Turbo ซึ่งเพิ่งตัดสินใจที่จะสมบูรณ์เชื่องตลาดงบประมาณ แต่
มาร์ทโฟนที่มีคุณภาพ บริษัท เริ่มต้น
อุปกรณ์ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จ TurboPad 650