กษัตริย์แข่ง 2

2015/03/15
  กษัตริย์แข่ง 2

กษัตริย์แข่ง 2 - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android, ขอเชิญคุณที่จะมีส่วนร่วมในการแข่งคลาสสิกผ่านเส้นทางที่สวยงามกระจายอยู่ทั่วโลก มีการติดตามรถมินิแผนที่ในมุมของหน้าจอโหมดเกมหลายและให้แน่ใจว่าตำรวจบนถนน