ดาวน์โหลด การเขียนโปรแกรม บน Android

Hacked - เกมที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งขอเชิญทุกท่านที่จะลองด้วยตัวเองเป็นนักพัฒนาของเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณจะมีจำนวนมากที่จะคิดเกี่ยวกับ เกมอาจจะสามารถนำมาประกอบกับการจำลองเพราะมันอธิบายกระบวนการ ลักษณะเด่นที่สำคัญของเกมนี้คือ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย