โหงวเฮ้ง: ใบหน้าอ่าน

2013/11/04
  โหงวเฮ้ง: ใบหน้าอ่าน

โหงวเฮ้ง - วิธีที่สวยงามที่ได้รับการยอมรับ Android ธรรมชาติของมนุษย์ จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นหนึ่งในที่ทันสมัย​​ที่สุดไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของการรับรู้ของมนุษย์เป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นสหายนอกจากนี้วิธีที่คุณสามารถกำหนด ...