ดาวน์โหลด การออกแบบแป้นพิมพ์ บน Android

แป้นพิมพ์ Dodol - โปรแกรมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งสามารถที่จะตกแต่งโทรศัพท์มือถือของคุณและมากขึ้นโดยเฉพาะแป้นพิมพ์สำหรับมาร์ทโฟนของคุณโดยใช้รูปแบบพิเศษ คุณลักษณะที่โดดเด่นของโปรแกรมคือการปรากฏตัวของจำนวนของปุ่มกดตัวเลขที่แยกต่างหาก

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย