ดาวน์โหลด การวินิจฉัย บน Android

เครื่องมือ SD - คุณต้องการทราบความสามารถที่แท้จริงของอุปกรณ์มือถือของคุณ ดาวน์โหลด app นี้และคุณสามารถตรวจสอบความเร็วที่แท้จริงของการอ่านและเขียนข้อมูลไปยังการ์ด SD โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบการจัดเก็บข้อมูลทั้งภายในและภายนอกก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขประจำของบัตรและวันที่ผลิตของตน

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย