บาร์เกมความจำเครื่องดื่ม

2012/07/27
  บาร์เกมความจำเครื่องดื่ม

บาร์เกมความจำเครื่องดื่ม - เกมที่ดีสำหรับการฝึกอบรมหน่วยความจำ ต้องการที่จะหาคู่ของวัตถุที่จะลบออกจากตาราง