ดาวน์โหลด การฝึกอบรมหน่วยความจำ บน Android

บาร์เกมความจำเครื่องดื่ม - เกมที่ดีสำหรับการฝึกอบรมหน่วยความจำ ต้องการที่จะหาคู่ของวัตถุที่จะลบออกจากตาราง

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย