Diggy ขุด

2016/02/05
Diggy ขุด

Diggy ขุด - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ในที่ที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะขุดถ้าคุณไม่ทราบว่าเพราะมันจะมีการขุดเป็นจำนวนมากและรวดเร็วในการสั่งซื้อเพื่อปูทางสำหรับตัวคุณ นำวิธีการทำลายบล็อกและหลีกเลี่ยงอันตรายที่ทุกที่เช่นยกตัวอย่างเช่นลาวาร้อนไหล