ดาวน์โหลด การทำความสะอาดแคชจัดการงาน บน Android

GO ผู้จัดการ Cleaner งาน - GO TaskManager EX - โปรแกรมฟรีที่ดีที่เป็นประโยชน์กับคุณสำหรับ Android - หนึ่งกดเล็กน้อยและการใช้งานทั้งหมดจะถูกปิด! และสะดวกสบายมากได้อย่างรวดเร็วสามารถปิดจำนวนของโปรแกรมประยุกต์ในขณะที่พ้นขึ้นหน่วยความจำ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย