ดาวน์โหลด การตอบสนอง บน Android

วิ่งสี - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android, ความสำเร็จของการซึ่งขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคุณในความเร็วและความแม่นยำของนิ้วมือของคุณ สาระสำคัญของเกมคือตราบใดที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องทำผิดพลาดคลิกบนกระเบื้องหลายสีที่ต้องการให้สอดคล้องกับจังหวะของดนตรีและการทำลำดับเหล่านี้และกระเบื้องสีขาวกด

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย